Rennebu Landbrukstjenester

Styret i Rennebu Landbrukstjenester

Styret for 2021 består av:

Leder: Bernten Knut
styrerep.: Havdal Lars Arne, nestleder, Haugan Hallgeir og Nordbø Ragnhild.
Ansatterep: Kjøren Martin.

Vararepresentanter: Voll Berit Kristin, Stene Arild og Odden Knut Morten.