Styret

Styret i Rennebu Landbrukstjenester

Styret for 2018 består av:

Leder: Meslo Ingrid
styrerep. Haugan Hallgeir, Havdal Lars Arne, Berntsen Knut.
Ansatterep: Svahaug Sigrid.

Vararepresentanter: Voll Berit Kristin, Hårstad Inger Marie og Nordbø Ragnhild.