Rennebu Landbrukstjenester

Dette er litt fakta om landbrukstjenester

Org.nr.:  971381973

Antall medlemmer 112 stk.
Antall avløsere som er lønnet: 339 stk.
Medlemskap i NLT (Norske Landbrukstjenester)
Medlemskap i NHO Mat- og Landbruk
Administrerer 2 landbruksvikarer i 100% stilling.

Sekretær i BSF (Bygdefolkets Studieforbund)

Avløserne har i 2021 utført 39,83 årsverk som fordeles med 20,08 årsverk på ferie og fritid, 2,99 årsverk på sykeavløsning og 16,76 årsverk utført på andre oppdrag og skog.