Om oss

Dette er litt fakta om landbrukstjenester

Org.nr.:  971381973

Antall medlemmer 129 stk.
Antall avløsere som er lønnet: 310 stk.
Medlemskap i NLT (Norske Landbrukstjenester)
Medlemskap i NHO Mat- og Landbruk
Administrerer 1 landbruksvikar

Sekretær i BSF (Bygdefolkets Studieforbund)

Avløserne har i 2014 utført 35,85 årsverk som fordeles med 21,95 årsverk på ferie og fritid, 3,28 årsverk på sykeavløsning og 2,06 årsverk utført på andre oppdrag og 8,56 årsverk i skogen.