Rennebu Landbrukstjenester

Innmelding i Rennebu Landbrukstjenester

Som medlem i Rennebu Landbrukstjenester får du som bonde flere fordeler.

Rennebu Landbrukstjenester organiserer og formidler alle former for avløsing tilpasset den enkelte bonde sitt behov. Laget har arbeidsgiveransvar for avløseren og utfører alt lønns- og personalarbeid. Avløseren blir automatisk forsikret. Rennebu Landbrukstjenester skaffer doku­mentasjon på avløserutgiftene i forbindelse med søknad om avløsertilskudd. Vi informerer om bonden sine rettigheter og reglene i velferdsordningene. Rennebu Landbrukstjenester er kontaktleddet mellom bonde og avløser.

Bruk skjemaet under for å melde deg inn. (Dersom du er arbeidssøker skal du klikke her)