Rennebu Landbrukstjenester

Bekymret for den nye A-ordningen?

Ikke la deg bekymre, la heller en av våre lokale landbrukstenester ta seg av A-ordningen og annet lønnsrelatert papirarbeid for deg! Våre omlag hundre NLT-lag landet rundt er alltid oppdatert på informasjon som kan være av nytte for våre rundt 15.000 aktive bønder.

Kvartside annonse150mmX123mm BILDE

Trykk på bildet for å laste ned annonsa som PDF.

Dette tilbyr vi

Medlem
Vi organiserer og formidler alle former for avløsning tilpasset det enkelte medlems behov. NLT-laget har arbeidsgiveransvar for vikaren og utfører alt lønns- og personalarbeid. Vikaren er automatisk forsikret. NLT-laget fører lønnsregnskap for medlemmet og skaffer dokumentasjon av avløserutgiftene i forbindelse med søknad om avløsertilskudd. NLT-laget har også kunnskap om medlemmers rettigheter og regler i velferdsordningen, og bistår ved behov. Laget fungerer som kontaktledd mellom medlem og vikar. NLT-laget tar ansvaret for sykdomsavløsing og bistår ved søknad om sykepenger. I tillegg har medlemmer i NLT-lag tilgang til gode, private forsikringsordninger.

Vikaren
Gjennom NLT-laget får vikaren ordnede arbeidsforhold, enten det gjelder arbeid på heltid eller deltid. Laget sørger for alle avtaler, lønn, arbeidsplan og ordnet fritid. NLT-laget organiserer opplæring og kurs. Laget skal også arbeide for trivsel og sikkerhet i arbeidet. I tillegg har vikaren tilgang til gode private forsikringsordninger som ansatt i laget.

Eksempler på andre tjenester vi kan tilby er

  • Maskinsamarbeid
  • Skogsarbeid
  • Bygdeservice
  • Landbruksrådgiving
  • Håndverkere
  • Klauvskjæring
  • Vedformidling
  • Fôrformidling

Flere NLT-lag dekker også etterspørsel etter andre typer arbeidskraft enn bare landbruk. Oversikt over alle landbrukstenestene i landet finner du her.

Meld deg inn i et NLT-lag i dag

Norske Landbrukstenester (NLT)
NLT si hovudoppgåve er å arbeide for at medlemslaga skal kunne tilby bøndene tenester av høg kvalitet – først og fremst for å dekka behovet for arbeidskraft
Medlemslag                98
Aktive medlemmer      15000
Lønnsomsetting ca.     1,3 mrd
Antall årsverk ca.       5 500